23-11-13

Het klimaat

 

De klucht van de Klimaat conferentie's


800 auteurs van het klimaatrapport bevestigen opnieuw dat de opwarming voornamelijk te wijten is aan de “menselijke activiteit”, ook te wijten aan de miljarden bevolking aangroei, ze verhogen ook het zekerheidsgehalte van deze stelling, die volgens hen nu meer dan 95%.

Niet alleen het smelten van het ijs, maar ook het vrijkomen van miljarden tonnen methaan, het teloorgaan van onder andere het amazonewoud,  zal tot een catastrofe leiden, waardoor de temperatuur nog meer zal toenemen zelfs tot 4°C, die door wetenschappers het zeewater tot 10 meter hoger kan brengen.

Zoals het was in het laatste interglaciaal tijdperk tussen twee ijstijden in zo'n 120.000 jaar geleden, en toen was het maar 2°C hoger dan nu

De bedreiging van alle kustgebieden, wat tevens gepaard gaat met verlies van de vruchtrijke bodems die uiterst belangrijk zijn voor de teelt van gewassen zoals granen aardappelen, groenten en vruchtbare weiden, waar de meerderheid van de mensheid leeft, is natuurlijk niet de enige bron van zorgen. Het rapport bevestigt ook de andere gevolgen van de klimaatsopwarming: meer droogteperiodes in droge gebieden, meer neerslag in vochtige gebieden, meer extreme meteorologische verschijnselen, een verzuring van de oceanen, een afzwakking van de grote zeestromingen zoals de Golfstroom enz. 

Wat dan ook een volksverhuizing op de been zal brengen van honderden miljoenen naar hoger gelegen gronden, die al zijn ingenomen door daar levende volkeren.

Wat weer anomie, chaos en anarchie teweegbrengt, de grote terugval zeg maar.

 

Over al deze gevolgen gaat het tweede deel van AR5 dat de impact en mogelijke aanpassingen zal bespreken.

Deze onomkeerbare katastrofe voor de mensheid, speelt zich af terwijl regeringen en internationale instellingen de mond vol hebben over “duurzame ontwikkeling”.

Maar er zijn ook voorstanders, reders die in de hoogte hemel zijn omdat meer en meer vrachtschepen de snellere route langs het Hoge Noorden kunnen gebruiken. Oliemaatschappijen, je kent ze wel, onder andere van de golf van Mexico,   verheugen zich over het verdwijnen van het Noordpoolijs waardoor ze de olievelden van het Noordpoolgebied kunnen ontginnen, de energielobby’s storten zich op het schaliegas om hun centrales goedkoop te laten draaien en nog meer winst te maken, en dit allemaal voor de superrijken, de zogezegde beliedsmensen, die nog decennialang de natuur en de arbeiders, die er het meeste onder zullen lijden, zullen uitbuiten.
Best is de aankomende jeugd niet meer aanraden om in het kustgebied een woning te bouwen , want als ze later op middelbare leeftijd aan zee willen wonen, dan kopen ze best grond ver voorbij het midden van België.

Wij hebben wat in petto voor het nageslacht!

En natuurlijk nu iets vrolijks.., want we wassen onze handen in onschuld..

 

Oostende onder zee,

 

__________________________________

 


 

Gepost door Roy Verge in ALGEMENE ONDERWERPEN | Permalink | Commentaren (0) |  Print |  Facebook | | | | Pin it!

De commentaren zijn gesloten.